Vaikuttajaviestintä

Päättäjät tarvitsevat tietoa päätöksentekoaan varten. Osapuolilla on oikeus tulla kuulluksi. Usein kuulluksi tuleminen kannattaa varmistaa ammattiavulla. Vähintään yhtä tärkeää on pitää omat sidosryhmät tietoisina asioista. Jos siinä aikoo todella onnistua, kannattaa usein turvautua ammattiapuun.

* Osallistaminen
* Suhteiden luominen
* Yhteiskunnallinen maineenhallinta
* Strategia ja toteutus
* Markkina- ja kilpailija-analyysi
* Sidosryhmöhallinta
* Valmennus ja koulutus

Herösikö kysymyksiä? Lähetä sähköpostia.