Faktatarkastamo

Etkö saa näkökulmaasi esille?
Oliko julkisuuskriisi yrityksesi kannalta kohtuuton?
Toistuuko mediassa yritystäsi ja/tai sen alaa koskevia virheellistä  väittämiä?
Haluatko ulkopuolisen analyysin yrityksesi viestintäkriisin jälkeen?

Suomessa tiedotusvälineet ovat lähtökohtaisesti luotettavia. Ne noudattavat journalistin ohjeita ja itsesäätely toimii. Lisäksi on Faktabaarin kaltaisia laadukkaita palveluita, jotka paljastavat päättäjien virheellisiä väittämiä ja tuovat esiin vieraiden valtojen yrityksiä vaikuttaa mielipiteisiin.

Vaikka media noudattaa esimerkiksi vastineoikeutta ja korjaa selkeitä, merkittäviä asiavirheitään, yksittäinen yritys voi silti saada kohtuutonta kohtelua mediassa. Yrityksen toimintaa kritisoiva taho on usein ammattimainen mielidevaikuttaja, jota yritykset harvemmin ovat.

Kritiittisen julkisuuskohtelun taustalla voi myös olla esimerkiksi kansainvälisessä mielipidevaikuttamisessa tiedonpesuna (information laundering, lue lisää alla) tunnettu ilmiö. Siinä väritetty tai jopa valheellinen informaatio kierrätetään tavalla tai toisella neutraalin, arvostetun toimijan kautta, jolloin alun perin virheellinen tieto muuttuu luotettavaksi. Tätä toimintaa ovat harjoittaneet ja harjoittavat edelleen niin yritykset, kansalaisjärjestöt kuin valtiot. Myös tällaista tiedonpesua voi paljastaa ja tuoda julki.

Faktatarkastamo tarjoaa apua, jotta saat julkisuudessa kiertävät virheelliset väittämä saataisiin kumottua.

Ota meihin yhteyttä. Keskustellaan lisää toiveistasi.

Ota yhteyttä

    Tiedonpesu

    Tiedonpesu tai tiedon puhdistaminen (information laundering) tarkoittaa uutisten, olivatpa ne sitten vääriä tai ei, nousemista epävarmennetuista lähteistä valtavirtaan. Levittäessään väärää tietoa tavalla, joka saa sen näyttämään päällisin puolin lailliselta tiedolta, tiedon puhdistaminen muistuttaa rahanpesua, siis laittomien varojen muuttamista päällisin puolin laillisiksi varoiksi.

    Lue lisää: