Mainemuotoilu/Reputation Design

Hallinnan sijaan rakenna ja muotoile.
Kun koko joukkue on sisäistänyt viestintästrategian ja -suunnitelmat, se voi päivittäin edistää liikestrategiaa
Ole rehellinen, elä brändiäsi.
Käytä yllättävät tilanteet eduksesi, käännä ne mahdol
lisuuksiksi.
Siten viestinnästä tulee ylimääräinen kenttäpelaaja, niin puolustukseen kuin hyökkäykseen.

* Rakenna – Tee oikeita asioita, opettele jatkuvasti oikeita tapoja viestiä kohderyhmällesi. Rakenna jatkuvasti suhdetta, ansaitse luottamus, median ja suoraan tärkeimpien yleisöjesi kanssa.

* Ylläpidä – Jatka oikeiden asioiden tekemistä, kun hyvä maine on saavutettu. Kyse ei ole vain toistosta, kyse on jatkuvasta uusien tapojen keksimisestä jatkuvasti muttuvassa maailmassa.

* Jälleenrakenna – Kriisiviestintä on vain ensimmäinen vaihe. Huonosta maineesta eroonpääsy vaatii kovaa työtä. Aloita perusasioista: Tee oikeita asioita, yhä uudestaan. Sitten, tuo esiin uudistumisesi tärkeimmille yleisöille.

Maineen ylläpito ei riitä
1) Tarkkaile mainettasi.
2) Tee ja toteuta reagointisuunnitelma.
3) Pysy rauhallisena. Vastaa kohteliaasti kielteiseen palautteeseen.
4) Hyödynnä myönteinen palaute.
5) Mittaa tuloksiasi.
6) Ota viestintä osaksi tiimin jokapäiväistä elämää.
_________________________________________________________
It’s not about just maintaining, it’s about building and designing.
It’s having  your whole team fully onboard with your communication strategy and plans, pushing your business strategy.
It’s about being honest, living your brand.
It’s about being creatively reactive, seizing the moment.
That’s how communication becomes your extra player on the court, both in offence and defence.

* Build – Do right things and learn the right ways to tell your audiences about them. Build relations and earn the trust of both your key audiences directly and the press.

* Maintain – Keep up the work, when a proper reputation is established. It’s not just repetition, it’s a constantly re-inventing ways to maintain your reputation in a constantly changing world.

* Recover – Crises communication is just the first phase. Getting rid of a bad reputation needs hard work. Regain your good reputation by starting from the basics: Do the right thing, again and again. And then, promote the New You to your audiences.

Maintaining Reputation is not enough
1) Monitor your reputation.
2) Make and follow a response plan.
3) Stay calm, respond politely to negative feedback.
4) Build on positive feedback.
5) Measure your results.
6) Take communication a part of of your daily business life.

More questions? Need help? Email us.