Paikkakuntaviestintä/Municipal Development

 

* New effective development projects
* Brainstorming, collective innovating
* Reporting
* Network building
______________________________________

Kunnallinen kehittäminen
* Uudet vaikuttavat kehitysprojektit
* Kollektiiviset ideointi- ja kehittämissessiot
* Raportointi
* Verkostojen rakentaminen